Община Дулово

Обособена позиция 1: Покупка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово. Обособена позиция 2: Доставка на дърва и въглища за отопление.

Дата и час на публикуване: 2016-12-22 17:00:00Последна промяна: 2016-12-27 09:00:07
АОП номер: 00043-2016-0009 Статус: възложена

Обособена позиция 1: Покупка на горива, смазочни материали и консумативи за автомобили и автобуси на община Дулово. Обособена позиция 2: Доставка на дърва и въглища за отопление.

Индивидуален номер на процедурата: 0001815
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи