Община Дулово

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:10:17
ID номер: 9052866 Статус: възложена

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

- Рехабилитация на покрива на сградата на Община Дулово - прогнозна стойност до 39 500 лв. с ДДС;

- Рехабилитация на сградата на читалище с.Боил - прогнозна стойност до 40 000 лв. с ДДС;

- Рехабилитация на сградата на ЦДГ с. Правда - прогнозна стойност до 15 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

- Рехабилитация на сградата на кметство с. Златоклас - прогнозна стойност до 6 000 лв. с ДДС;

- Рехабилитация на сградата на кметство с. Скала - прогнозна стойност до 25 000 лв. с ДДС;

- Рехабилитация на сградата на кметство с. Раздел - прогнозна стойност до 25 000 лв. с ДДС;

- Рехабилитация на сградата на ЦДГ с. Раздел - прогнозна стойност до 30 000 лв. с ДДС;

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000668
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 180500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 086423000
Документи