Община Дулово

Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2015-11-18 22:46:55Последна промяна: 2016-09-10 09:32:33
ID номер: 9047731 Статус: възложена

Снегопочистване на общинска пътна мрежа, опесъчаване на общинска пътна мрежа, снегопочистване на улична мрежа в 27 населени места.

Индивидуален номер на процедурата: 0000423
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000, 90630000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-26 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи