Община Дулово

ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ДУЛОВО НА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ОБЩЕСТВЕНА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ПОДВИЖНА КЛЕТЪЧНА МРЕЖА ПО СТАНДАРТ GSM И UMTS С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ.

Дата и час на публикуване: 2015-09-15 15:59:19
ID номер: 9045966 Статус: възложена

Предоставяне за нуждите на Община Дулово на мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално покритие, включващи приблизително 200 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност.

Индивидуален номер на процедурата: 0000314
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 64212000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Юксел Ахмед
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 16:07:30
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-15 16:07:33
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-03 13:51:29