Община Дулово

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:43:42Последна промяна: 2015-05-21 14:42:52
ID номер: 9042004 Статус: възложена

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях.

Индивидуален номер на процедурата: 0000086
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 310000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-02 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:46:55
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:46:57
 • КСС

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2015-05-21 14:46:59
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-22 15:24:07
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-06 09:55:33