Община Дулово

Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2015-03-11 11:49:58Последна промяна: 2015-05-09 11:53:45
Статус: възложена

Осъществяване на специализиран автобусен превоз на ученици от Община Дулово по следните маршрути:

1 от с.Раздел до ОУ "Христо Смирненски" и СОУ "Васил Левски" гр.Дулово и обратно;

2. от с.Полковник Таслаково до ОУ "Христо Смирненски" и СОУ "Васил Левски" гр.Дулово и обратно;

3. от гр.Дулово през с.Грънчарово, с.Прохлада и с.Скала до с.Секулово ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и обратно.

Превозът на ученици ще се извършва всеки учебен ден през 2015г. по упоменатите маршрути и съгласувано часово разписание за учебната година.

Индивидуален номер на процедурата: 0000067
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 0130000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-19 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 11:53:50
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 11:54:53
 • Протокол на комисията по разглеждането, оценяването и класирането на представените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-20 11:57:26
 • Сключен договор - ПО-07-76/24.03.2015

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 11:58:50
 • Техническо приложение към сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-25 12:00:44