Община Дулово

Доставка на харанителни продукти за Направление "Социални услуги" - "Домашен социален патронаж" , "Обществена трапезария" и ДВХПР с. Правда , финансирани от бюджета на Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2015-12-15 14:02:14Последна промяна: 2015-12-18 14:30:18
АОП номер: 00043-2015-0005 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти.

Индивидуален номер на процедурата: 0000476
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 87982.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Юксел Осман Ахмед
  • Телефон/и за контакт: 0864 23 000
Документи