Община Дулово

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ

Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:22:18
АОП номер: 00379-2015-0001 Статус: затворена

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Дулово ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000210
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-24 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:25:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:25:03
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:25:05
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-01 12:08:44
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 10:33:01
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 12:56:31
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 12:56:34
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-30 12:56:36