Община Дулово

Рехабилитация на общински пътища, улици и площади в Община Дулово

Дата и час на публикуване: 2015-05-27 23:26:13Последна промяна: 2015-05-27 23:26:06
АОП номер: 00043-2015-0003 Статус: възложена

Изпълнителят следва да извърши ремонт на части от общинската пътна мрежа и улици предимно чрез изкърпване на дупки в асфалтовата настилка и преасфалтиране с асфалтобетонова смес, както и рехабилитация на 2 броя площади.

Индивидуален номер на процедурата: 0000103
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 1707903.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233220, 45233252, 45233262
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-25 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 23:25:36
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 23:25:39
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 23:26:01
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 23:26:04
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 23:39:00
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-26 17:33:39
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 16:57:25
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 16:57:28
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 17:02:23
 • Протокол 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 17:14:35
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 17:14:38
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-10-07 10:33:12