Община Дулово

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Дулово и почистване на местата за обществено ползване

Дата и час на публикуване: 2015-05-09 11:23:23
АОП номер: 00043-2015-0002 Статус: възложена

Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Дулово и почистване на местата за обществено ползване

 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Дулово до Регионалното депо за твърди битови отпадъци в град Силистра“
 • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Почистване на замърсени площи и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Дулово“

Индивидуален номер на процедурата: 0000066
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 3000000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90511000, 90511400, 90513000, 90722200
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-07 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение 232 / 27.03.2015

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 11:26:32
 • Обявление за поръчка по Директива 2004/18/EO

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 11:30:45
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-30 11:38:26
 • Съобщение относно: Постъпили въпроси по документация за участие

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-04-24 11:41:45
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-26 15:01:59
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-06-08 16:36:09
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 19:46:34
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 19:46:38
 • Протокол 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 19:46:41
 • Протокол 5

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-17 19:46:45
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-18 10:20:27
 • Договор ОП №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 17:16:00
 • Договор ОП №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-04 17:16:03