Община Дулово

Доставка на дърва и въглища за отопление.

Дата и час на публикуване: 2014-12-12 09:28:04Последна промяна: 2015-05-09 10:13:35
АОП номер: 00043-2014-0006 Статус: възложена

Доставка на дърва и въглища за отопление. Доставка на дърва за отопление - до 550 т. Доставка на кафяви каменни въглища за отопление - до 50 т.

Индивидуален номер на процедурата: 0000064
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дулово
Прогнозна стойност: 100000.20 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2012-12-20 14:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи