Държавна психиатрична болница - село Карвуна

Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации

Дата и час на публикуване: 2019-11-05 09:51:34
Допълнителна информация по процедурата

Доставка на 2 бр. компютърни конфигурации след пазарно проучване и събиране на оферти

Документи
 • Запитване за оферта

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 11:18:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111790598
  Удостоверено време: 05.11.2019 11:18:36
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 09:18:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Минимални изисквания към техническите характеристики на компютърните работни станции - вариант №2

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-19 13:41:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112722478
  Удостоверено време: 19.11.2019 13:41:53
  Удостоверено време по UTC: 19.11.2019 11:41:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори