Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Царев брод

"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:45:34Последна промяна: 2018-03-26 13:35:15
ID номер: 9072941 Статус: затворена

"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Индивидуален номер на процедурата: 0003341
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 39100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03111000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:46:29
 • Разяснение

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:47:04
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:47:04
 • Уведомление

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-03-07 16:54:39
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 13:35:15