Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Царев брод

Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев бродкъм ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32Последна промяна: 2018-05-02 09:18:00
АОП номер: 01922-2018-0004 Статус: затворена

Доставка на биоконцентрати, пшенични трици и слънчогледов шрот” за нуждите на „Експериментална база Държавно предприятие” към Институт по земеделие – Шумен”, с. Царев бродкъм ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Индивидуален номер на процедурата: 0003571
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 233950.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 16:58:32
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-30 17:00:00