Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Царев брод

Доставка на продукти за растителна защита" за нуждите на "Експериментална база Държавно предприятие" към Институт по земеделие - Шумен", с. Царев брод

Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00Последна промяна: 2018-04-03 14:54:14
АОП номер: 01922-2017-0002 Статус: възложена

Доставка на продукти за растителна защита" за нуждите на "Експериментална база Държавно предприятие" към Институт по земеделие - Шумен", с. Царев брод

Индивидуален номер на процедурата: 0003328
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 75200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24450000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-27 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-06 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-28 11:37:59
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-05-02 14:53:18
 • Обявление за приключване на договора

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:54:14