Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Царев брод

Доставка на гориво: Бензин А95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и БИО 6 за нуждите на Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Шумен, с. Царев брод за 2018г.

Дата и час на публикуване: 2018-03-12 15:30:59Последна промяна: 2018-03-14 15:33:44
Статус: отворена

Доставка на гориво: Бензин А95 Н, Дизелово гориво Евро 5 и БИО 6 за нуждите на Експериментална База Държавното Предприятие към ИЗ - Шумен, с. Царев брод за 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003524
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи
  • Решение за откриване на процедурата

    Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
    Дата и час на публикуване: 2018-03-12 15:30:59