ОУ Добри Чинтулов - Варна

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Приложение 1

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:37:40

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:15:55

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:07:00

Заповед за вътрешни правила

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-12-15 10:00:00