ОУ Добри Чинтулов - Варна

“ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ви ДО ІV – ти КЛАС НА ОУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” – ВАРНА”

Дата и час на публикуване: 2017-12-12 16:28:17Последна промяна: 2017-12-12 16:26:02
ID номер: 9071465 Статус: възложена

Доставка на закуски и плод за учениците от I  до IV клас на ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0003220
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 41083.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000, 03220000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-19 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Савова
  • Телефон/и за контакт: 0888412237
Документи