Основно училище Добри Чинтулов - Варна

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване на учениците от I до VII клас в ОУ "Добри Чинтулов"- Варна за учебната 2017/2018 г. по обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:42:23Последна промяна: 2017-04-19 15:41:48
Статус: отворена

Процедура по договаряне на учебници и учебни помагала по обособена позиция №1

Индивидуален номер на процедурата: 0002224
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-28 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Савова
 • Телефон/и за контакт: 052 747728
Документи
 • Покана

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:41:30
  Дата и час на промяна: 2017-04-20 15:23:39
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069589034
  Удостоверено време: 20.04.2017 15:23:39
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 12:23:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на документ-Заявление за участие

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:41:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547015
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:41:34
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:41:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на документ - Декларация

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:41:37
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547018
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:41:37
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:41:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на документ - Техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:41:41
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547025
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:41:41
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:41:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №2

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:52:49
  Дата и час на промяна: 2017-04-20 15:24:12
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069589074
  Удостоверено време: 20.04.2017 15:24:12
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 12:24:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №3

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:53:40
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547642
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:53:40
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:53:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Покана по обособена позиция №4

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:54:13
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069547676
  Удостоверено време: 19.04.2017 15:54:13
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 12:54:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за възлагане на обществената поръчка чрез покана до определени лица

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 15:56:56
  Дата и час на промяна: 2017-04-20 15:13:20
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069588553
  Удостоверено време: 20.04.2017 15:13:20
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2017 12:13:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-19 16:00:30
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069548008
  Удостоверено време: 19.04.2017 16:00:30
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2017 13:00:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори