ОУ Добри Чинтулов - Варна

Доставка на закуски и плод за учениците от първи до четвърти клас в ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

Дата и час на публикуване: 2017-01-11 10:35:32Последна промяна: 2017-01-11 15:02:47
ID номер: 9060479 Статус: възложена

Доставка на закуски и плод за учениците от 1. до 4. клас в ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001869
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000, 03220000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Савова
  • Телефон/и за контакт: 052 747728
Документи