ОУ Добри Чинтулов - Варна

Обява за събиране на оферти за доставка на закуски и плод за учениците от първи до четвърти клас в ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

Дата и час на публикуване: 2017-01-06 17:09:22Последна промяна: 2017-01-09 10:55:45
ID номер: 9060479 Статус: възложена

Обява за събиране на оферти за доставка на закуски и плод за учениците от  първи до четвърти клас в ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001862
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43650.83 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000, 03220000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-09 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Савова
 • Телефон/и за контакт: 052 747728
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП „Доставка на закуски и плод за учениците от I-ви до IV-ти клас на ОУ “Добри Чинтулов“-Варна”

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 17:09:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064460482
  Удостоверено време: 06.01.2017 17:09:54
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 15:09:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори