ОУ Добри Чинтулов - Варна

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ви ДО ІV – ти КЛАС НА ОУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” – ВАРНА

Дата и час на публикуване: 2016-12-27 10:40:08Последна промяна: 2016-12-27 10:23:38
ID номер: 9060280 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І-ви ДО ІV – ти КЛАС НА ОУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” – ВАРНА

Обява за събиране на оферти за доставка на закуски и плод за учениците от 1. и 4. клас в ОУ "Добри Чинтулов" - Варна

Индивидуален номер на процедурата: 0001817
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43650.83 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000, 03220000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Савова
  • Телефон/и за контакт: 052 747728
Документи