ОУ Добри Чинтулов - Варна

Доставка на закуски и плод за учениците от I до IV клас на ОУ“Добри Чинтулов“-Варна”

Дата и час на публикуване: 2016-12-27 09:42:24Последна промяна: 2017-01-04 11:56:05
ID номер: 9060280 Статус: затворена

 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС В ОУ "ДОБРИ ЧИНТУЛОВ" ВАРНА

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001816
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43650.83 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15813000, 03220000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Савова
  • Телефон/и за контакт: 052 747728
Документи