ОУ Добри Чинтулов - Варна

Доставка на закуска и /или мляко/ млечнокисели продукти, плод и /или зеленчук за учениците от 1-4 клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за календарната 2015г.

Дата и час на публикуване: 2014-12-22 13:32:40Последна промяна: 2015-04-02 14:27:11
ID номер: 9037686 Статус: възложена

Доставка на закуска и /или мляко/ млечнокисели продукти, плод и /или зеленчук за учениците от 1-4 клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за календарната 2015г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000029
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 50176.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Публична покана за доставка на закуска и /или мляко/ млечнокисели продукти, плод и /или зеленчук за учениците от 1-4 клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за календарната 2015г.

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 13:34:01
 • Примерен договор

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 13:40:03
 • Приложение №1- Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 13:41:28
 • Протокол на комисията от 12.01.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-12 13:45:10
 • Договор от 13.01.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-13 13:46:16