ОУ Добри Чинтулов - Варна

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9037686статус: възложена

Доставка на закуска и /или мляко/ млечнокисели продукти, плод и /или зеленчук за учениците от 1-4 клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна за календарната 2015г.

Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-12-22 13:32:40