Дом за медико-социални грижи за деца Добрич

Пазарно проучване

Дата и час на публикуване: 2019-11-20 13:58:01
Допълнителна информация по процедурата

Пазарно проучване чрез представяне на индикативни ценови оферти за закупуване на два броя компютърни работни станции с определени минимални изисквания към техническите характеристикил

Документи