Дом за медико-социални грижи за деца Добрич

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ШИФЪР ПО ЕКП :02141000042 ЗА 2020 ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД ДОБРИЧ 60 000 ЛИТРА ( + / - 10% )

Дата и час на публикуване: 2020-01-09 10:33:12
АОП номер: 941240 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ШИФЪР ПО ЕКП : 02141000042 ЗА 2020 ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД ГРАД ДОБРИЧ - 60 000 ЛИТРА (+/- 10%).

Индивидуален номер на процедурата: 0005861
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Николинка Йорданова Стайкова
  • Телефон/и за контакт: 058/ 602 790
Документи