Дом за медико-социални грижи за деца Добрич

Доставка на дизелово гориво за отопление шифър по ЕКП 02141000042 за 2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-11-20 10:51:41Последна промяна: 2018-11-20 13:32:24
АОП номер: 879048 Статус: отворена

Доставка на дизелово гориво за отопление за 2019 година за нуждите на ДМСГД - град Добрич. Предмет на поръчката е доставка на стока, коята се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с Акт на МС по предложение на Министъра на финансите.

Индивидуален номер на процедурата: 0004372
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николинка Йорданова Стайкова
 • Телефон/и за контакт: 058 602790
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-20 13:36:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092744390
  Удостоверено време: 20.11.2018 13:36:39
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2018 11:36:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори