Дом за медико-социални грижи за деца Добрич

Доставка на дизелово гориво за отопление шифър по ЕКП 02141000042 за 2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-11-20 10:51:41Последна промяна: 2018-11-20 13:32:24
АОП номер: 879048 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво за отопление за 2019 година за нуждите на ДМСГД - град Добрич. Предмет на поръчката е доставка на стока, коята се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с Акт на МС по предложение на Министъра на финансите.

Индивидуален номер на процедурата: 0004372
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Николинка Йорданова Стайкова
 • Телефон/и за контакт: 058 602790
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-20 13:36:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092744390
  Удостоверено време: 20.11.2018 13:36:39
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2018 11:36:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • обявление за възложена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ШИФЪР ПО ЕКП : 02141000042 ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД ГРАД ДОБРИЧ

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:09:02
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094153726
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:09:02
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:12:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094153929
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:12:29
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:12:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор - спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:15:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094154115
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:15:32
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:15:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор - спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-08 10:16:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094154194
  Удостоверено време: 08.01.2019 10:16:43
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2019 08:16:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-03-08 12:21:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000096587543
  Удостоверено време: 08.03.2019 12:21:26
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2019 10:21:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Извършено плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-22 12:52:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099034655
  Удостоверено време: 22.04.2019 12:52:23
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2019 09:52:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Извършено плащане по договор за доставка на гориво за отопление

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-10 08:14:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100454952
  Удостоверено време: 10.05.2019 08:14:01
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2019 05:14:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори