ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2019 година.

Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:04:02Последна промяна: 2019-09-05 12:24:28
ID номер: 9089603 Статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 07.08.2019 година.

Индивидуален номер на процедурата: 0005072
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-15 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:04:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103790932
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:04:38
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:04:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:05:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791006
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:05:17
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:05:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:05:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791063
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:05:42
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:05:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация ОП 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791127
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:06:11
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация ОП 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:06:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791180
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:06:34
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация ОП 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:06:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791234
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:06:51
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:06:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация ОП 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:08:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103791479
  Удостоверено време: 25.06.2019 16:08:38
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2019 13:08:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 15:08:01
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-22 15:09:13
 • Пртокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-25 14:53:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105790941
  Удостоверено време: 25.07.2019 14:53:36
  Удостоверено време по UTC: 25.07.2019 11:53:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-05 16:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106287886
  Удостоверено време: 05.08.2019 16:04:22
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2019 13:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Перфект Медика

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-05 10:06:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108103013
  Удостоверено време: 05.09.2019 10:06:14
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2019 07:06:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Диасистемс

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-05 10:06:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108103027
  Удостоверено време: 05.09.2019 10:06:34
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2019 07:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Лаб Диагностика

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-05 12:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108110421
  Удостоверено време: 05.09.2019 12:19:02
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2019 09:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори