ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:28:15Последна промяна: 2018-08-10 12:06:16
ID номер: 9078060 Статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Индивидуален номер на процедурата: 0003907
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 15000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33121100, 33150000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:28:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318318
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:28:47
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:28:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:30:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318462
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:30:30
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:30:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:29:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318340
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:29:07
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:29:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:29:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318374
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:29:30
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:29:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:30:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318416
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:30:04
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:30:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-07-17 14:55:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088224895
  Удостоверено време: 17.07.2018 14:55:47
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2018 11:55:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 17:33:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 17:33:59
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-03 17:33:59
 • Сключен договор - ЕЕГ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-10 11:00:59
 • Сключен договор - ултразвук

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-16 16:43:28