ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на медицинска апаратура(ехограф; апарат средночестотни токове и интерфенция физиотерапия; остеометър за костна плътност; принтер за ехокардиограф) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:38:55Последна промяна: 2018-06-19 13:35:33
ID номер: 9075057 Статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ехограф; апарат средночестотни токове и интерфенция физиотерапия; остеометър за костна плътност; принтер за ехокардиограф) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД.

Индивидуален номер на процедурата: 0003660
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 49500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33112200, 33150000, 33124120, 33112000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:39:31
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:40:12
 • Указания за участие в процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:41:03
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:41:23
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:42:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:42:18
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-27 17:30:00
 • Съобщение относно отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-04-27 17:30:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-11 11:59:44
 • Доклад

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-11 11:59:56
 • Договор - Meditex

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 13:35:10
 • Договор - Infomed

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-19 13:35:33