ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано от 23.07.2017 година.

Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:52:23Последна промяна: 2017-07-14 14:32:08
Статус: затворена

В предмета на поръчката „”, са включени 4 /четири/ броя обособени позиции, както следва:Участниците следва да представят оферта по единични стойности на отделните продукти по обособени позиции,както следва:

1.РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ОТВОРЕНА СИСТЕМА;

2.РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТИ ТИП ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА;

3.ОБЩОЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ;

4.ЕКСПРЕСНИ ТЕСТОВЕ/ТИП КАСЕТИ/

   Не се допуска офериране за отделни номенклатури медицински консумативи, посочени в съответната обособена позиция. Участникът следва да подаде оферта за цяла обособена позиция.

Срок за изпълнение на поръчката-Срокът за изпълнение на поръчката е една година,считано от 23.07.2017 година за всички реактиви и консумативи.

Индивидуален номер на процедурата: 0002565
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-12 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072113939
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:53:33
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:54:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072113969
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:54:02
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:54:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072114001
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:54:31
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации 1

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:54:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072114015
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:54:49
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:54:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации 2

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:55:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072114030
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:55:03
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:55:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации 3

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:55:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072114045
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:55:17
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:55:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации 4

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:55:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072114058
  Удостоверено време: 05.07.2017 11:55:30
  Удостоверено време по UTC: 05.07.2017 08:55:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 17:00:00
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-07-13 17:00:00
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-19 15:38:37
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 14:40:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072973261
  Удостоверено време: 03.08.2017 14:40:53
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 11:40:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад от комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-03 14:40:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072973264
  Удостоверено време: 03.08.2017 14:40:56
  Удостоверено време по UTC: 03.08.2017 11:40:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори