ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
ID номер: 9097027статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-10 17:02:17
ID номер: 9089603статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-25 16:04:02
ID номер: 9078117статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-05 14:29:04
ID номер: 9078060статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" -

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:28:15
ID номер: 9075057статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ехограф; апарат средночестотни токове и интерфенция физиотерапия; остеометър за костна плътност; принтер за ехокардиограф) за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:38:55