ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ - ПЛЕВЕН ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
статус: затворена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:52:23