ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ІІІ - ПЛЕВЕН ЕООД

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9078117статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-05 14:29:04
ID номер: 9078060статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ЕЕГ апарат и Комбиниран апарат за електротерапия и ултразвук) за нуждите на "Диагностично-консултативен център III - Плевен" -

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:28:15
ID номер: 9075057статус: възложена

Доставка на медицинска апаратура(ехограф; апарат средночестотни токове и интерфенция физиотерапия; остеометър за костна плътност; принтер за ехокардиограф) за

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-18 11:38:55
статус: затворена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към "Диагностично-консултативен център III - Плевен" - ЕООД за срок от една година,считано

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-12 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-05 11:52:23