ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към ДКЦ 3 град Плевен ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00Последна промяна: 2016-10-18 15:21:11
Статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към ДКЦ 3 град Плевен ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0001226
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Плевен
Прогнозна стойност: 45000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 15:13:43
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 15:14:30
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-14 15:14:30
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 15:15:57
 • Сключен договор №4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 15:15:57
 • Сключен договор №5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 15:17:52
 • Сключен договор №6

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 15:24:10
 • Сключен договор №7

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 15:24:10