ДКЦ ІІІ ПЛЕВЕН

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория към ДКЦ 3 град Плевен ЕООД

Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00
статус: възложена

Доставка на лекарствени средства и консумативи на ДКЦ 3 - Плевен

Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-12 11:03:00