ДКЦ 1 Света Клементина - град Варна

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна"ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване за срока на договора

Дата и час на публикуване: 2016-07-22 11:37:22Последна промяна: 2016-09-19 11:43:39
Статус: възложена

Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на ДКЦ І "Св.Клементина-Варна"ЕООД и предоставяне на апаратура за безвъзмездно ползване и сервизно обслужване за срока на договора

Индивидуален номер на процедурата: 0001235
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 65450.00 лв.
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-03 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 11:37:22
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 11:37:22
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-07-22 11:37:22
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-07-27 11:40:06
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 15:11:00
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-11 15:17:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 11:42:23
 • Договор за заем за послужване недвижими вещи

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 11:42:23
 • Плащане по договор за 07.18г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2018-08-08 12:02:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089590768
  Удостоверено време: 08.08.2018 12:02:58
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2018 09:02:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 12.18г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-01-02 15:44:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093995034
  Удостоверено време: 02.01.2019 15:44:46
  Удостоверено време по UTC: 02.01.2019 13:44:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 02.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-07 15:10:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100079695
  Удостоверено време: 07.05.2019 15:10:14
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2019 12:10:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 03.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-07 15:20:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100080505
  Удостоверено време: 07.05.2019 15:20:02
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2019 12:20:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по догоовр за 04.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-05-07 15:28:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000100081247
  Удостоверено време: 07.05.2019 15:28:12
  Удостоверено време по UTC: 07.05.2019 12:28:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 05.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-06 12:16:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102219392
  Удостоверено време: 06.06.2019 12:16:48
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2019 09:16:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 06.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 10:01:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106345327
  Удостоверено време: 07.08.2019 10:01:09
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 07:01:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 07.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 10:14:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106346203
  Удостоверено време: 07.08.2019 10:14:32
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 07:14:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 08.2019г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-09-30 09:34:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109524626
  Удостоверено време: 30.09.2019 09:34:50
  Удостоверено време по UTC: 30.09.2019 06:34:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 10.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-11-11 14:48:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112228892
  Удостоверено време: 11.11.2019 14:48:32
  Удостоверено време по UTC: 11.11.2019 12:48:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор за 11.19г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 11:05:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115172988
  Удостоверено време: 30.12.2019 11:05:19
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 09:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори