ОБЩИНА ДИМОВО

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
статус: възложена

„Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-18 13:28:58
статус: възложена

„Основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ110 до РШ110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр. Димово“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-28 16:27:27
статус: възложена

„Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проект: „Ремонт и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-13 15:46:23
статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 14:41:06
статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 13:08:59