ОБЩИНА ДИМОВО

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: възложена

„Предоставяне на консултантски услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, управление, изпълнение и отчитане на проект: „Ремонт и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-13 15:46:23
статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 14:41:06
статус: възложена

Предоставяне на консултантски услуги, свързани с подготовка на проектно предложение за обновяване на площади в гр. Димово и с. Арчар, и консултантски услуги при

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 13:08:59
статус: възложена

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и обзавеждането

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 11:39:32
статус: възложена

„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ за обект „Реконструкция на площад в гр. Димово и с. Арчар“ и обект „Реконструкция на площад в с.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-11 10:36:47