ОБЩИНА ДИМОВО

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: отворена

„Основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 21 от РШ 125 до РШ 181; клон 34 от РШ 169 до РШ 199 и от РШ 199 до РШ 198; клон 35 от РШ 178а до РШ 199; клон 36 от РШ 199 до РШ 201 и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-04-16 14:16:05
статус: възложена

"Ремонт на тротоари на територията на Община Димово по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Ремонт на тротоари в град Димово; Обособена

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-05 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-09 09:43:03
статус: възложена

"ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕФОННИ УСЛУГИ"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-25 00:17:00
Дата и час на публикуване: 2018-01-16 15:52:21
статус: възложена

„Зимно поддържане за експлоатационен сезон 2017/2018г. на пътната мрежа и улици в Община Димово” по четири самостоятелно обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-06 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-18 15:30:55
статус: прекратена

"Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-10-13 16:07:40