ОБЩИНА ДИМОВО

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
статус: възложена

«Основен ремонт на канализация за повърхностни води в Община Димово» по две обособени позиции, както следва :

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-25 09:46:43
статус: възложена

„Ремонт на тротоари на територията на Община Димово по четири обособени позиции, както следва:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-06 11:21:04
статус: възложена

„Изработване на технически инвестиционни проекти за текущ ремонт на улици на територията на община Димово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-05 12:47:21
статус: възложена

„Доставка на нови специализирани съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Димово” по две обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-18 13:28:58
статус: възложена

„Основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 26 от РШ110 до РШ110а и от РШ110а до РШ49; клон 32 от РШ182 до РШ178 и клон 33 в гр. Димово“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-08-28 16:27:27