ОБЩИНА ДИМОВО

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 5
статус: отворена

„Строителен надзор на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Димово“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 14:52:12
статус: отворена

„Упражняване на независим строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-23 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-16 11:04:54
статус: възложена

«Основен ремонт на канализация за повърхностни води в Община Димово» по две обособени позиции, както следва :

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-25 09:46:43
статус: възложена

„Ремонт на тротоари на територията на Община Димово по четири обособени позиции, както следва:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-22 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-06 11:21:04
статус: възложена

„Изработване на технически инвестиционни проекти за текущ ремонт на улици на територията на община Димово и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-05 12:47:21