ОБЩИНА ДИМОВО

Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово

Дата и час на публикуване: 2017-04-20 15:03:19Последна промяна: 2017-04-20 16:32:10
АОП номер: 00214-2017-0001 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения на територията на община Димово.”
обособена позиция № 1 “Хляб и хлебни изделия”; обособена позиция № 2 “Месо, месни произведения, мляко и млечни продукти, риба и яйца”; обособена позиция № 3 „Плодове и зеленчуци - пресни и консервирани”, обособена позиция № 4 “Различни хранителни продукти”

Индивидуален номер на процедурата: 0002230
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Димово
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Живка Петрова
  • Телефон/и за контакт: 093412260
Документи