ОБЩИНА ДИМОВО

"Зимно подържане за експлоатационен сезон 2020година на общинска пътна мрежа в община Димово по две обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 2020-01-02 13:40:06Последна промяна: 2020-01-02 13:39:12
АОП номер: 952157 Статус: отворена

Предмета на поръчката е: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН
СЕЗОН 2020 година НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДИМОВО”
по две обособени позиции, а именно: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Зимно
поддържане на общинска пътна мрежа, включваща следните пътища: 1.
Път VID 1003 /ІІІ-102, Бела – Белоградчик/ – граница (общ. Белоградчик –
Гара Орешец) – Медовница - /І-1/, от км 2+400 до км 13+500. Дължина на
пътя за зимно поддържане – 11,100 км; 2. Път „VID 1090 /І-1/ Медовница –
Карбинци –Воднянци – Ярловица – Септемврийци – /ІІ-11/”, от км 0+000 до
км 8+300. Дължина на пътя – 8,300 км. 3. Път VID 2092 /ІІІ-114, Ружинци
– Белоградчик/ - Върбовчец – Орешец – Гара Орешец от км 0+000 до км
9+300. Дължина на пътя – 9,300 км. 4. Път VID 3098 /VID 2092, Ружинци –
Върбовчец/ - Яньовец от км 0+000 до км 1+600. Дължина на пътя – 1,600
км. 5. Улици в с. Гара Орешец, с. Воднянци, с. Карбинци, с. Медовница, с.
Върбовчец, и с. Яньовец – около 15,000 км. Обща дължина на пътищата
според местата, върху които следва да се извършват услугите по Обособена
позиция № 1 – 45,300 км /четиридесет и пет километра и триста метра/.
6. Път „VID 1090 /І-1/ Медовница – Карбинци –Воднянци – Ярловица –
Септемврийци-/ІІ-11/” от км 8+300 до км 25+700. Дължина на пътя – 17,400
км. 7. Път „VID 2091 /ІІ-11, Ботево – Арчар/ – Държаница” от км 0+000 до км
5+800. Дължина на пътя – 5,800 км. 8. Път VID 3093 1І-1/, Видин – Димово/
– Дълго поле от км 0+000 до км 4+500. Дължина на пътя – 4,500 км.; 9. Път
VID 3101 /І-1, Бела – Ружинци/ – Помпена станция „Врелото” от км 0+000
до км 2+000, Дължина на пътя – 2,000 км.; 10. Път VID 3102 /І-1/ Димово –
Помпена станция от км 0+000 до км 1+000. Дължина на пътя – 1,000 км.; 11.
Път VID 3096 /ІІІ-1102, Извор – Димово/ – Шипот от км 0+000 до км 2+000.
Дължина на пътя – 2,000 км.; 12. Път VID 3097 /ІІІ-1102/ Извор – Лагошевци
от км 0+000 до км 4+000, дължина на пътя за зимно поддържане – 4,000
км 13. Път VID 3099 /ІІІ-1102/ Извор – Изворски манастир от км 0+000 до
км 2+500. Дължина на пътя – 2,500 км.; 14. Път VID 3095 /ІІІ-1102, Мали
Дреновец – Извор/ – Владиченци от км 0+000 до км 0+800. Дължина на пътя
-2-
– 0,800 км.; 15. Път VID 3094 /ІІІ-1403, Макреш – Димово/ – ж.п. гара Макреш
– Граница общ. (Димово – Макреш) – Вълчек от км 0+000 до км 1+950.
Дължина на пътя – 1,950 км. Обща дължина на пътищата според местата,
върху които следва да се извършват услугите по Обособена позиция №
1 – 87,250 км /осемдесет и седем километра двеста и петдесет метра/.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Зимно поддържане на Републиканските пътища
в границите на град Димово, включваща следните пътища: 1.Улица. „Г.
Димитров” и част от улица „Девети септември”, припокриващи се с път
Е79 І-1 в урбанизираната територия на град Димово – 2,736 км. 2. Част от
улица „Дванадесетте”, част от ул. „Боян Чонос” и част от ул. „Безименна”
припокриващи се с път ІІІ-1102 в урбанизираната територия на град Димово
– 2,442 км. Обща дължина на пътищата според местата, върху които
следва да се извършват услугите по Обособена позиция № 4 – 5,178 км. /пет
километра и сто седемдесет и осем метра/.

Индивидуален номер на процедурата: 0005852
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Димово
Прогнозна стойност: 129000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-23 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: РЕНИ ДЛЪГНЕКОВА
  • Телефон/и за контакт: 0877881297
Документи