ОБЩИНА ДИМОВО
  • Начало

Профил на купувача - начало

„Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Димово по три обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Ремонт асфалтова настилка на улици финансиран от ПМС №315/19.12.2018 г., в това число: 1.1. в град Димово: улици „Георги Кирков”, „Коста Йорданов”, „Александър Стамболийски”,„Дванадесетте”, „Димитър Благоев”, „Васил Левски”, „Малчика” 1.2. в с.Гара Орешец: улици „Васил Левски”, „Мико Нинов”, „Ленин”, „Георги Бенковски” 1.3 в с.Арчар: улици „Райна Княгиня”, „Дунав”, „Дунав-1”, Обособена позиция №2 „Ремонт на асфалтова настилка на улици финансиран с целева субсидия от средствата за капиталови разходи, в това число: 2.1. в с.Арчар, улица „Рибарска”, „Рациария”, „Кирил и Методий” пред кметството и пазара. 2.2. улици в с. Воднянци, 2.3. улици в с. Ярловица, 2.4. улици в с. Медовница, 2.5.улици в с. Костичовци, 2.6. улици в с. Карбинци, 2.7.улици в с. Скомля, 2.8.улици в с. Върбовчец” Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа, финансиран с целева субсидия от средствата за капиталови разходи, в това число: 3.1.VID 2092 /III-114, Ружинци-Белоградчик/-Върбовчец-Орешец-Гара Орешец-/ VID 1003, в това число и полагане на асфалтона настилка на паркинга пред пещера „Венеца”; 3.2.Път VID 3099 /III-1102/, Извор-Изворски манастир; 3.3. Път VID 3096 /III-1102/, Извор-Димово-Шипот; 3.4. Път Бела-Помпена станция; 3.5. Път VID 2091 /II-11, Ботево-Арчар/ -Държаница; 3.6.Свлачище на път VID 1003 /Гара Орешец-Белоградчик/;
Процедури по чл.20, ал.2
Дата на публикуване: 2019-04-15 11:53:28
Краен срок за подаване на оферта: 2019-05-13 17:00:00