ДГ Зора - град Дупница

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Зора” гр. Дупница”

Дата и час на публикуване: 2017-07-31 11:38:33Последна промяна: 2017-07-31 11:37:48
ID номер: 9066768 Статус: затворена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Зора"

Индивидуален номер на процедурата: 0002638
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дупница
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антонина Димитрова Кирова
  • Телефон/и за контакт: 0896833559
Документи