ДГ Зора - град Дупница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9066768статус: затворена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Зора” гр. Дупница”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-31 11:38:33