ДГ Светла Пловдив

Доставка на плодови и зелнчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 09:33:04
Статус: затворена

Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

Индивидуален номер на процедурата: 0006422
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 9166.67 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-26 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Людмила Георгиева Тошева
 • Телефон/и за контакт: 0884202497
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:35:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125913463
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:35:30
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:36:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125913535
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:36:20
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:36:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • опис-образец 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915160
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:39
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • представяне на участника-обр.2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915170
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:42
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заявление за участие-обр.3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915176
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:45
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация по чл.54-обр.4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915182
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:49
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация по чл.54-обр.5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915189
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:53
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация по чл.101-обр.6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:51:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915194
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:51:56
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:51:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация по чл.3т.8-обр.7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915202
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:00
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация по чл.69-обр.8

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915209
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:04
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо предложение-обр.9

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915225
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:07
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ценово предложение-обр.10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915238
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:11
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС-обр.10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915245
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:15
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация за подизпълнител-обр.11-ако е приложим

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915254
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:18
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация за съгласие, участие като трето лице, ако е приложимо-обр.12

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915265
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:22
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация чл.59-обр.13

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915272
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:25
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915277
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:29
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:52:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915292
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:52:33
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:52:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисия за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-30 10:24:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127305877
  Удостоверено време: 30.06.2020 10:24:11
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2020 07:24:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • съобщение до участниците, класирани по процедурата

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-07-06 09:59:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127733984
  Удостоверено време: 06.07.2020 09:59:29
  Удостоверено време по UTC: 06.07.2020 06:59:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори