ДГ Светла Пловдив

Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ"Светла"

Дата и час на публикуване: 2020-05-18 14:22:06Последна промяна: 2020-05-18 14:21:53
Статус: приключена

Доставка на месо, месни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ"Светла"

Индивидуален номер на процедурата: 0006309
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 16625.79 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Людмила Георгиева Тошева
 • Телефон/и за контакт: 0884202497
Документи
 • обява за събиране на оферти по поръчка за доставка на месо, месни продукти, риба и яйца

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:23:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233612
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:23:58
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:23:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233622
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:01
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233628
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:04
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233632
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:07
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • опис образец 1

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233645
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:11
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233652
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:14
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА ОБР.2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233657
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:17
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОБР.3

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233660
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:21
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233665
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:25
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233670
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:28
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233683
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:34
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233692
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:37
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.8

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233699
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:42
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233701
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:45
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233707
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:48
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.11

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233717
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:52
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.12

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:24:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233729
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:24:58
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:24:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.13

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:25:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233736
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:25:01
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:25:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от комисия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-08 16:06:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125548605
  Удостоверено време: 08.06.2020 16:06:32
  Удостоверено време по UTC: 08.06.2020 13:06:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • информация относно отказ на класирания на 1-во място участник за изпълнение на доставка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-06-11 10:55:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125915658
  Удостоверено време: 11.06.2020 10:55:49
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2020 07:55:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори