ДГ Светла Пловдив

доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ Светла, гр.Пловдив

Дата и час на публикуване: 2020-03-13 08:35:52Последна промяна: 2020-05-15 10:22:08
Статус: затворена

Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ"Светла", гр.Пловдив

Индивидуален номер на процедурата: 0006085
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 21647.58 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-27 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Людмила Георгиева Тошева
 • Телефон/и за контакт: 0884202497
Документи
 • ОБЯВА за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979229
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:15
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979234
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:18
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническа спецификация и изискване

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979243
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:22
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • опис на представените документи

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979246
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:25
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • представяне на участника-обр.2

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979247
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:28
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • заявление за участие

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979256
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:31
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация обр.4

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979258
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:34
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация-обр.5

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979266
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:38
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация-обр.6

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979276
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:41
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация-обр.7

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979283
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:44
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация-обр.8

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979286
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:47
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • техническо предложение

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979290
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:51
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ценово предложение-обр.10

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979295
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:53
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979300
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:26:57
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ-ОБР.11

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:27:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979303
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:27:00
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:27:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация-обр.12

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:27:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979319
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:27:08
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:27:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • декларация-обр.13

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:27:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119979323
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:27:11
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:27:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-03-13 09:57:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119981424
  Удостоверено време: 13.03.2020 09:57:52
  Удостоверено време по UTC: 13.03.2020 07:57:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседание на комисията и взето решение за избор на доставчик

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-05-15 09:06:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123901760
  Удостоверено време: 15.05.2020 09:06:05
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2020 06:06:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори