ДГ Слънце - Дупница

Обществена поръчка за храна 2017-2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-07-27 14:37:45Последна промяна: 2017-07-27 13:20:58
ID номер: 9066676 Статус: затворена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ"Слънце" гр.ДУПНИЦА

Индивидуален номер на процедурата: 0002634
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дупница
Прогнозна стойност: 44366.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Марич Копанарова
  • Телефон/и за контакт: 0877511637
Документи