ДГ Ралица - град Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 03483-2020-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „РАЛИЦА“ - гр. Пловдив по пет обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-15 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-24 13:28:48