ДГ Радост Ихтиман

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ РАДОСТ, гр. Ихтиман

Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:37:32
ID номер: 9095873 Статус: възложена

Поръчката предвижда доставка на хранителни продукти по артикули и количества съгл. Техническа спецификация за нуждите на ДГ «РАДОСТ», гр. ИхтиманМ

Индивидуален номер на процедурата: 0005895
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-03 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Таня Цанкова Станкова
 • Телефон/и за контакт: 0724 82327
Документи
 • ОБЯВА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116297947
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:39:48
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:40:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116298508
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:40:28
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:40:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:40:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116298934
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:40:59
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:40:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:42:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116299941
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:42:13
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:42:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:42:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116300488
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:42:53
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:42:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЕЦ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:43:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116301166
  Удостоверено време: 16.01.2020 16:43:41
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2020 14:43:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на основание чл.192,ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-02-26 13:06:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118990099
  Удостоверено време: 26.02.2020 13:06:00
  Удостоверено време по UTC: 26.02.2020 11:06:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с №5 от 27.02.2020 година от рег. на ДГ"Радост"град Ихтиман.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-02-28 10:47:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119076641
  Удостоверено време: 28.02.2020 10:47:01
  Удостоверено време по UTC: 28.02.2020 08:47:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори