ДГ Радост Ихтиман

„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на ДГ „Радост“ гр. Ихтиман в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“

Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:05:13Последна промяна: 2019-07-10 15:56:59
ID номер: 9089658 Статус: възложена

Поръчката се възлага с оглед осигуряване на изпълнител на конкретни доставки на канцеларски и офис материали.

Поръчката се възлагав рамките на проект  – „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“, по  договор с ИД № BG05M9OP001-2.018-0018-С01 и  договор с ИД № BG05M9OP001-2.018-0018-2014BG05M2OP001-C01сключен между Община Ихтиман, Министерство на труда и социалната политика и ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“, сключен по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Индивидуален номер на процедурата: 0005073
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Ихтиман
Прогнозна стойност: 20339.99 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30192000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-15 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Цветелина Хаджийска
 • Телефон/и за контакт: 0879 242357
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:06:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872271
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:06:45
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:06:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:06:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872277
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:06:50
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:06:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:06:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872286
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:06:53
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:06:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:06:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872290
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:06:57
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:06:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:07:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872298
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:07:00
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:07:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103872309
  Удостоверено време: 26.06.2019 16:07:04
  Удостоверено време по UTC: 26.06.2019 13:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение на основание чл. 189 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-04 11:04:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104419595
  Удостоверено време: 04.07.2019 11:04:22
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2019 08:04:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 10:38:53
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104840383
  Удостоверено време: 10.07.2019 10:38:53
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 07:38:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-08-15 11:29:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106841259
  Удостоверено време: 15.08.2019 11:29:19
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2019 08:29:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на ДГ „Радост“ гр. Ихтиман в изпълнение на проект - „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до образование в община Ихтиман“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-18 13:43:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108943006
  Удостоверено време: 18.09.2019 13:43:32
  Удостоверено време по UTC: 18.09.2019 10:43:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори