ДГ Радост Ихтиман

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9095873статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ РАДОСТ, гр. Ихтиман

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-03 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-01-16 16:37:32
ID номер: 9089658статус: възложена

„Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на ДГ „Радост“ гр. Ихтиман в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи и подобряване достъпа до

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-15 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-26 16:05:13
ID номер: 9084296статус: възложена

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ «РАДОСТ», гр. ИХТИМАН”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-21 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:27:48
ID номер: 188/11.12.2017статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ « РАДОСТ », гр. Ихтиман

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-18 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-11 14:05:33